Zajęcia adaptacyjne - maj 2019

Zajęcia adaptacyjne - maj 2019

Drodzy Rodzice!

Pragniemy przypomnieć, że już 8 maja 2019r. odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które od września rozpoczną przygodę w naszym ,,Kubusiowym” przedszkolu. Zapraszamy dzieci wraz z Rodzicami na godzinę 15:30.

Głównym celem takich spotkań jest przede wszystkim:

 ułatwienie dzieciom przekraczania progu dom – przedszkole,

zmniejszenie stresu związanego ze zmianą środowiska,  

umożliwienie rodzicom wcześniejszego poznania przedszkola i jego programu oraz osób,

możliwość poznania rówieśników,

zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w poznaniu środowiska przedszkolnego poprzez obecność rodziców,

nawiązanie współpracy z rodzicami,

poznanie naszej placówki, budynku, ogrodu,

poznanie programu i metod pracy,

poznanie kadry.

Zapraszamy!