Język francuski - luty 2019

Język francuski - luty 2019

Drodzy Rodzice!

W miesiącu lutym język francuski obejmował:

Słówka

Comment ça va? – komą sa wa? – jak się masz?

ça va – sa wa – dobrze, w porządku

ça va bien – sa wa bję – dobrze

ça va comme ci comme ça – sa wa kom si kom sa –  tak sobie, średnio

ça va mal – sa wa mal – źle

ça ne va pas – sa ne wa pa – niedobrze

pourquoi pas? – purkła pa – dlaczego nie?

parce que – parsky – ponieważ

j’ai faim – że fę – jestem głodny

j’ai soif – że słaf – jestem spragniony

j’ai chaud – że szo – jest mi ciepło

j’ai froid – że frła – jest mi zimno

je suis triste – ży słi trist – jestem smutny

je suis malade – ży słi malad – jestem chory

je suis fatigué – ży słi fatige – jestem zmęczony

je suis fâché – ży słi fasze – jestem zły

Piosenka

https://www.youtube.com/watch?v=rkhyGrCsnj8

Maleństwa

les couleurs – le kuler – kolory

jaune – żon – żółty

orange – orąż – pomarańczowy

rouge – ruż – czerwony

bleu – bly – niebieski

vert – wer – zielony

Comment ça va? – komą sa wa? – jak się masz?

ça va bien – sa wa bję – dobrze

ça va comme ci comme ça – sa wa kom si kom sa –  tak sobie, średnio

ça va mal – sa wa mal – źle

Piosenka

https://www.youtube.com/watch?v=nk8KSqRZWN4

Pozdrawiam, Monika Zarzycka