Program profilaktyczny
Program profilaktyczny

Celem programu profilaktycznego jest wychowanie i przygotowanie dziecka do prowadzenia bezpiecznego trybu życia, wraz z zapewnieniem mu bezpiecznych i komfortowych warunków do prowadzenia nauki.

Program wychowawczy
Program wychowawczy

Celem programu wychowawczego jest stworzenie warunków do pełnego rozwoju osobowego pod okiem każdego z naszych opiekunów, zgodnie z ich wrodzonym i nabytym potencjałem.