Bloki tematyczne w grupie ,,Tygryski" - marzec 2019

Bloki tematyczne w grupie ,,Tygryski" - marzec 2019

Drodzy Rodzice!

Tematyka zajęć opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznych w marcu:

1. Świat oczami artysty

2. Na małej i dużej scenie oglądamy przedstawienie

3. Zimo! Do zobaczenia za rok!

4. Już przybyła wiosna miła

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

– wie czym zajmuje się kompozytor

– czyta pojedyncze wyrazy

– wypowiada się na temat oglądanych rzeźb

– projektuje i wykonuje rzeźby z różnych materiałów

– rozumie różnicę między portretem a autoportretem

– rozpoznaje graficzny obraz liter: „p”, „P”

– kreśli po śladzie małą i wielką literę

– przelicza w zakresie 10 w aspekcie porządkowym liczby

– posługuje się określeniami wysokości

– przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych

– tworzy i układa wyrazy z sylab

– bierze aktywny udział w zabawie ruchowej

– rozpoznaje i zaznacza w wyrazach literę „c”

– słucha utworów muzyki poważnej

– wyznacza wynik dodawania i odejmowania

– dostrzega i opisuje zmiany zachodzące wczesną wiosną

– porównuje liczebność zbiorów

– nazywa prace wykonywane wiosną w ogrodzie

– rozpoznaje i nazywa literę drukowaną i pisaną „ł”, „Ł”

– zna piosenkę o tematyce wiosennej

– czyta ze zrozumieniem krótki tekst

– wykonuje pracę techniczną według instrukcji

– rozpoznaje literę „z”

– opowiada o pogodzie za oknem

 

Piosenka, której będziemy się uczyć w tym miesiącu:

 

Przyszła wiosna” (sł. U.Kozłowska, muz. J.Zając)

 

I duzi, i mali na wiosnę czekali

mroźnej zimy mieli dość !

A tu niespodzianka,

bo któregoś ranka

nagle się zmieniło coś.

 

Ref. Przyszła wiosna do lasu, narobiła hałasu,

obudziła niedźwiadki z zimowego snu.

Przyszła wiosna na łąki, wypuściła skowronki,

zasadziła kwiatki tam i tu.

I duzi, i mali na wiosnę czekali,

na słoneczka jasny blask.

A tu niespodzianka,

bo któregoś ranka,

właśnie przyszedł na to czas.

 

Pozdrawiam, Katarzyna Hachuła.