Bloki tematyczne w grupie ,,Tygryski" - czerwiec 2019
Bloki tematyczne w grupie ,,Tygryski" - czerwiec 2019

Drodzy Rodzice! Tematyka zajęć opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznych w czerwcu: Dla wszystkich dzieci słońce przyjaźnie świeci Szukamy lata na łące, w lesie, na drzewach i w kwiatach Żegnamy przedszkole, po wakacjach spotkamy się w szkole Letnie wędrówki   Przewidywane osiągnięcia dziecka: – z szacunkiem wyraża się o ludziach innych narodowości – tworzy kompozycje z figur geometrycznych…