Bloki tematyczne w grupie ,,Kangurki" - czerwiec 2019
Bloki tematyczne w grupie ,,Kangurki" - czerwiec 2019

Drodzy Rodzice! Tematyka zajęć opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych w czerwcu dotyczyć będzie: Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany, Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści, Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą? Piosenka, której się nauczymy w miesiącu czerwcu: „Dzieci świata” muz.: J. Kasprzyk; sł.: J. Soliński…

,,Kubusie" poznają zawody - 2019-05-27
,,Kubusie" poznają zawody - 2019-05-27

 Drodzy Rodzice! W ostatnim tygodniu „Kubusie” poznawały różne zawody. Zapoznały się z pracą ludzi w swoim bliskim i dalszym otoczeniu.  Dowiedziały się, w jaki sposób działania człowieka ułatwiają nam życie codzienne. „Kubusie” poprzez wcielanie się w role: kucharza i krawca, poznały tajniki tych zawodów. Wysłuchały różnych zagadek, na które potrafiły bezbłędnie odpowiedzieć. Dzieci chętnie opowiadały,…